Bel ons +32 (0)2 256 39 96

Privacy & Disclaimer

Aansprakelijkheid
Deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Het kan echter onverhoopt voorkomen dat u onjuistheden op de website aantreft. Voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt, kan Elive Products op geen enkele wijze verantwoordelijk worden gehouden. Ook aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele directe of indirecte schade, die zou kunnen ontstaan door het gebruik van de hierin aangeboden informatie of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content. Elive Products vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de eigen website of de websites van derden en geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de website. Tevens is Elive Products niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server die de informatie toegankelijk maakt.

Uitvoering, kleur en/of samenstelling van getoonde artikelen zijn slechts ter indicatie. De fabrikanten van Elive Products reserveren het recht om wijzigingen ten behoeve van product verbetering of enig andere reden, zonder vooraankondiging toe te passen. Dit alles in lijn met de visie op continuiteit en progressiviteit.

Privacy voorwaarden
Eén van onze belangrijkste doelstellingen is het met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandelen en beveiligen van persoonlijke gegevens van cliënten. Elive Products zal de verzameling en het gebruik van gegevens beperken tot datgene wat noodzakelijk is om het gewenste niveau van dienstverlening aan onze klanten te kunnen bieden. Elive Products zorgt ervoor dat uw persoonlijke gegevens strikt vertrouwelijk blijven en stelt uw persoonlijke gegevens op geen enkele manier beschikbaar aan derden.

Copyright
Niets uit de schriftelijke en digitale uitgaven van Elive Products mag op enigerlei wijze vermenigvuldigd worden zonder nadrukkelijke, voorafgaande schriftelijke toestemming van Elive Products .